wiskunde.eu
 |
wiskunde.TV
 
 
Video Onderwerpen:
Goniometrie hoeken en afstanden:
Grafiek en tabel:
Er zijn bij dit onderwerp nog geen video's beschikbaar.
Inhoud:
Kaart en plattegrond:
Schaal   1
Lineaire en kwadratische verbanden:
Procenten:
Rekenen:
Er zijn bij dit onderwerp nog geen video's beschikbaar.
Statistiek:
Stelling van Pythagoras:
Vergelijkingen:
Verschillende verbanden:
Vlakke figuren en oppervlakte:
© 2019, wiskunde.eu  versie: 0.1.0  | Laatst bijgewerkt: 10-10-2019 @ 21:06:36  |  
Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  |  Juridisch:  |