wiskunde.eu
 |
wiskunde.TV
 
 
Wiskunde.eu privacy Policy
 
Laatst gewijzigd: 05 mei 2018
 
Wiskunde.eu neemt jouw privacy zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. In dit document wordt onze Privacy Policy uiteengezet. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van wiskunde.eu als op niet-leden. We raden je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.
1. Wie is wiskunde.eu
Wiskunde.eu is een initiatief van een docent wiskunde. Wiskunde.eu is opgericht om ict ondersteuning binnen het onderwijs aan te bieden. Wiskunde.eu is gevestigd in Gorinchem en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30265286. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1411093.
Onder het handelsnaam wiskunde.eu vallen onder andere de volgende sites: wiskunde.eu, rekenvaardigheid.eu en mijnexamen.com.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Wiskunde.eu?
Bij wiskunde.eu kennen we verschillende profielen waarvoor we gegevens verzamelen.
Hier volgen de verschillende profielen:

Bezoekers:
Wanneer u onze websites bezoekt dan wordt er automatische een sessie aangemaakt waar tijdelijk uw scores worden opgeslagen.
Er worden geen gegevens in de database van wiskunde.eu opgeslagen. Wanneer u uw browser afsluit dan wordt uw sessie met scores ook vernietigd.

Indien u als bezoeker een vraag stelt via het contactformulier dan worden de gegevens die u invult verzonden via een SSL-verbinding. Daarnaast wordt uw ip-adres mee gestuurd zodat getraceerd kan worden vanwaar een bedreiging of een andere wettelijke overtreding plaats vindt.

Betaal-account:
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de betaalde diensten van wiskunde.eu moet u een account aanmaken. Wanneer u een dergelijk account creëert, kunt u bepaalde informatie over uzelf invullen. De volgende gegevens zullen wij vragen en opslaan in onze database:

Uw gegevens:Opmerkingen:
Voornaam en Achternaam leerling:Wordt opgeslagen in de database: nodig voor uw account en factuur.
Naam ouder:Wordt opgeslagen in de database: nodig voor de factuur. Wanneer de gebruiker van het account jonger dan 16 jaar is moet u als wettelijke vertegenwoordiger toestemming geven. Uw naam komt ook op de factuur te staan.
Emailadres:Wordt opgeslagen in de database: nodig om met u te communiceren of een nieuw wachtwoord aan te maken.
Adres, postcode
Woonplaats:
Wordt opgeslagen in de database: nodig voor de factuur.
Zelf verzonnen gebruikersnaam:Wordt opgeslagen in de database: nodig om in te loggen.
Wachtwoord:Wordt versleuteld opgeslagen in de database. Wachtwoord wordt volgens de nieuwste beveiliging opgeslagen. Wachtwoord is nooit te achterhalen.
Niveau:Wordt opgeslagen in de database: nodig om de juiste opgaven aan te bieden.
Scores:Bij een betaalde account worden uw scores van opgaven en toetsen opgeslagen in de database zodat u op een later tijdstip verder kunt werken en scores kunt inzien. Bij rekenvaardigheid en examenmodule gebruikt het systeem deze gegevens automatisch om verbeterpunten te adviseren zodat de leerling een doorlopende leerlijn aangeboden krijgt.
Ip-adres:Je ip-adres wordt opgeslagen in de database. Het ip-adres wordt alleen gebruikt indien er fraude, valse identiteit of een andere wettelijke overtreding wordt geconstateerd. Zo kunnen we afleiden vanaf welk account een gebeurtenis heeft plaats gevonden.


Subverwerkers:
Bovenstaande gegevens worden in de database van wiskunde.eu opgeslagen. Voor verwerken en opslag van deze gegevens maken we gebruik van een hosting bij iXL-Hosting.
Bij het aanmaken van een account geeft u toestemming dat wij deze gegevens in de database mogen opslaan op de servers van iXL-Hosting.

Wanneer u uw account verwijdert dan zullen alle gegevens uit de database verwijderd worden. Herstellen van uw account is dan niet meer mogelijk. De gegevens op de facturen die verzonden zijn worden 7 jaar bewaard (wettelijke verplichting).

Wanneer u bent ingelogd dan kunt u te allen tijde uw gegevens wijzigen.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden niet zichtbaar gemaakt voor derden en worden zeker niet verkocht.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Wiskunde.eu verzamelt alleen automatisch gegenereerde informatie als u vragen stelt. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt om met u te communiceren).

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt wiskunde.eu ze?
Wiskunde.eu slaat geen cookies op uw computer op. Wiskunde.eu maakt ook geen gebruik van tools van derden die dat ook zouden kunnen doen. Wel maakt wiskunde.eu een sessie aan om uw scoren bij te houden. Deze sessie verloopt direct (wordt vernietigd) wanneer jij je browser afsluit.


4. Voor welke doeleinden zal wiskunde.eu informatie over u gebruiken?
Doeleinden
wiskunde.eu zal de persoonlijke informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

* om met u te communiceren over wiskunde.eu en u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van wiskunde.eu;
* U les materiaal aan te bieden dat voor uw leerniveau geschikt is.

Gebruik door Wiskunde.eu
Wij hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat u dat ook heeft. We zullen u dan ook slechts bij uitzondering lastigvallen met informatie over uitbreidingen van wiskunde.eu. Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kunt u dit instellen via ‘Mijn Menu’ op onze site, optie ‘Mijn profiel bewerken’.

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. Wiskunde.eu legt deze adressen alleen vast, bij het toevoegen van gegevens op de site, om te bepalen vanaf welke computers wiskunde.eu wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. Maar ook als wiskunde.eu worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen.

Gebruik door derden
Wiskunde.eu verstrekt geen gegevens aan derden. Wel slaat wiskunde.eu de gegevens op in de database van wiskunde.eu op de servers van iXL-Hosting.
Alleen wanneer u een account aanmaakt bij een school (subdomein) dan worden uw gegevens op dit domein / subdomein alleen beheerd door deze school.
Met scholen sluiten wij een Privacy-convenant.

Wiskunde.eu verstrekt alleen uw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is. (bv. bij een rechterlijk uitspraak).

5. Op welke wijze beschermt Wiskunde.eu uw persoonlijke informatie?
Wiskunde.eu zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zoals het versleuteld opslaan van uw wachtwoord.

6a. Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Subverwerkers:
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, wordt in de database van wiskunde.eu op de servers van iXL-Hosting opgeslagen.

Verder zullen wij geen gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Denk hierbij aan een gerechtelijke uitspraak.

6. Doorgifte naar landen buiten de EU
Wij verstrekken geen gegevens aan derden in landen buiten de EU

7. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u wilt weten welke gegevens wiskunde.eu over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen die u niet in uw account kunt veranderen, dan kunt u een vraag stellen via onze site: https://www.wiskunde.eu/

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Wiskunde.eu?
Wiskunde.eu kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee u Wiskunde.eu verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Wiskunde.eu heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van wiskunde.eu zijn verkregen. wiskunde.eu accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Wiskunde.eu?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van wiskunde.eu en kan iedereen een wiskunde.eu account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een wiskunde.eu account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

10. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

11. Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Ik hoop dat duidelijk is dat dit extreem belangrijk voor ons is. Als je vragen hebt, aarzel niet hier contact met ons op te nemen.
© 2024, wiskunde.eu  versie: 0.1.0  | Laatst bijgewerkt: 27-09-2020 @ 18:24:09  |  
Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  |  Juridisch:  |